STEAM-empowerment van organisaties met buitenschools aanbod voor jongeren

STEAMhive streeft naar een verduurzaming, verbetering, verruiming en lokale verankering van het buitenschools STE(A)M-aanbod voor de jongere door het ondersteunen van de verschillende spelers in het STE(A)M-landschap.

Álle organisaties met interesse voor, met direct als indirecte affiniteit tot STE(A)M zijn welkom in ons uniek STE(A)M-netwerk.

WIE kan bij ons terecht?

STEAMhive richt zich tot álle organisaties met interesse voor, sympathie voor en/of affiniteit tot STEAM in buitenschoolse context. Dat gaat van

 • jongerenorganisatie of -werking,
 • kleine tot ervaren STEM-academies,
 • lokale besturen,
 • koepels voor jongerenwerking,
 • kennisinstellingen,
 • andere netwerkorganisaties, verenigingen als bedrijven.

Ons netwerk bevat een waaier aan type organisaties, omdat STEM véél meer is dan louter leuke hobby voor de jongere!

👉 Ontmoet ons netwerk.

Nog niet vertrouwd met STE(A)M?

 

Lees meer op onze FAQ-pagina

WAT heeft STEAMhive te bieden?

De STE(A)M-ambities, doelen, -vragen en –noden binnen een jongerenwerking, bedrijf of gemeente kunnen heel divers zijn. Je wil graag …

 • onderzoeken welke meerwaarde STE(A)M jouw jeugd- en jongerenwerking, jouw regio of bedrijf kan bieden.
 • STE(A)M integreren in het huidig jeugd- en jongeren activiteitenaanbod.
 • het STE(A)M-aanbod voor jeugd en jongeren verbeteren, uitbreiden, versterken.
 • het netwerk uitbreiden, gelijkgestemden vinden voor nieuwe samenwerking.
 • als erkende STEM-academie een diepgaandere expertise vergaren m.b.t. STEAM.
 • STE(A)M ondersteunen vanuit je faciliteiten, kennis, netwerk.

👉 Lees meer over ons STEAMhive aanbod.

WAAROM? Wat is het doel van STEAMhive?

STEAMhive streeft samen met de andere regionale gangmakers binnen Vlaanderen naar een ruimer, diverser, toegankelijk STE(A)M-aanbod voor kinderen en jongeren met het oog op talentontdekking als –ontwikkeling die alsook resulteert bewustere keuze voor een STEM-georiënteerde professionele opleiding en carrière.

Een STEM-aanbod is een mooie alsook broodnodige aanvulling op huidig vrijetijdsaanbod voor jongeren. Muziekacademie, toneelacademie, sportclub, jeugdbeweging etc. zijn welgekende buitenschoolse actviteiten waar een muzikaal, expressief, kunstzinnig, sportief, sociaal etc. kind of jongere zijn talenten kan ontdekken en ontwikkelen. Maar wat het kind of de jongere die voeling heeft met bouwen, die aanleg heeft voor probleemoplossend denken, die graag zijn tanden bijt in een stukje electronica, die programmeren fascinerend vindt,… Hoe kan zo’n profiel zijn talenten gaan ontdekken als ontwikkelen?!

Met dit netwerk streven we samen met alle partners naar een grotere, betere STEM-geletterdheid bij huidige jeugd als maatschappij. Een vroegtijdige aanraking met STEM kan een kind helpen in zijn talentontdekking en -ontwikkeling.

👉 Lees meer over ons STEAMhive aanbod.
👉 Lees meer over STEAMhive

HOE gaat STEAMhive te werk?

Het STEAMhive leidt het partnerschap via een ondersteunende, adviserende en coachende rol die gebaseerd op de drie grote pijlers (1) informeren, (2) inspireren en (3) faciliteren.
Concreet, vertaalt dit zich in een sterk gepersonaliseerd als vraaggestuurd aanbod.

👉 Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Lees meer op deze pagina.
👉 Heb je een concrete als diverse STEM-noden vanuit het netwerk tegemoet te komen, Twijfel niet om ons te contacteren met jouw STEM-vraag

Wat kan STEAMhive voor jouw organisatie betekenen?  

 

Zin om samen te werken?

 

Neem contact op