STEAM-empowerment van organisaties met buitenschools aanbod voor jongeren

STEAMhive streeft naar een verduurzaming, verbetering, verruiming en lokale verankering van het buitenschools STE(A)M-aanbod voor de jongere door het ondersteunen van de verschillende spelers in het STE(A)M-landschap.

Álle organisaties met interesse voor, met direct als indirecte affiniteit tot STE(A)M zijn welkom in ons uniek STE(A)M-netwerk.

Wie kan bij ons terecht?

STEAMhive richt zich tot álle organisaties met interesse voor en/of affiniteit tot STEAM in buitenschoolse context. Hiertoe behoort een breed spectrum aan organisaties, zijnde:

 1. STE(A)M-aanbieders
 2. STE(A)M-katalysatoren
 3. STE(A)M-symphatisanten

De STE(A)M-aanbieders zijn álle West-Vlaamse jongerenorganisaties en -werkingen, van beginnende STEM-actoren die STE(A)M willen ontdekken als exploreren tot STEM-experten die hun STE(A)M-werking willen verrijken en verdiepen. In het bijzonder gaat onze aandacht naar alle jongerenorganisaties met buitenschools activiteitenaanbod voor jongeren tussen 6 en 18 jaar en het kader errond. Omdat net zij diegene zijn die direct in contact staan met de jongere, bewust als onbewust vandaag reeds bezig zijn met STE(A)M.

De STE(A)M-katalysatoren zijn lokale besturen, koepels, kennisinstellingen, netwerkorganisaties, verenigingen, bedrijven… die het STE(A)M-verhaal mogelijk maken en faciliteren d.m.v. kennisbijdrage, netwerk en (financiële als infrastructurele) ondersteuning voor de STEAM-aanbieders.

De STE(A)M-symphatisanten zijn lokale bedrijven, organisaties, vrijwilligers, … die het STE(A)M-concept genegen zijn en waar mogelijk graag hun steentje willen bijdragen.

(Lees hier meer over ons netwerk.)
(Ben je nog niet bekend of vertrouwd met het begrip STEAM? Je leest er meer over op onze FAQ-pagina.)

Met welke vragen kan jij bij ons terecht?

De STE(A)M-ambities als -doelen binnen jouw (jongeren)organisatie en -werking kunnen heel divers zijn. Je wil binnen je organisatie, gemeente, regio…

 • onderzoeken welke meerwaarde STE(A)M jouw jeugd- en jongerenwerking, jouw organisatie of bedrijf kan bieden.
 • STE(A)M integreren in het huidig jeugd- en jongeren activiteitenaanbod.
 • het STE(A)M-aanbod voor jeugd en jongeren verbeteren, uitbreiden, versterken.
 • het netwerk uitbreiden, gelijkgestemden vinden voor nieuwe samenwerking.
 • als erkende STEM-academie een diepgaandere expertise vergaren m.b.t. STEAM.
 • STE(A)M ondersteunen vanuit je faciliteiten, kennis, netwerk.

Wat is het doel van STEAMhive?

STEAMhive is één van de dertien VLAIO STEM-partnerschappen. Een STEM-partnerschap is gericht op het uitbouwen van een regionaal netwerk met het oog op diverse samenwerkingen tussen de verschillende belangengroepen zijnde

 • (potentiële) STEM-academies,
 • burgers,
 • (lokale) besturen,
 • bedrijven en
 • kennisinstellingen.

Wij nemen hier een ondersteunende rol op gebaseerd op onderstaande 3 pijlers:

Hoe kan STEAMhive helpen?

Wat kan STEAMhive voor jouw organisatie betekenen?  

1-op-1-aanbod

 • Intakegesprek
 • Coaching voor activiteit/werking

 

 

Aanbod voor meerdere

 • Nieuwsbrief
 • Losse workshops MaM 
 • Webinar 
 • Designathon

Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Bekijk deze pagina.

Zin om samen te werken?

 

Neem contact op