STEAM-empowerment van organisaties met buitenschools aanbod voor jongeren

STEAMhive streeft naar een verduurzaming, verbetering, verruiming en lokale verankering van het buitenschools STE(A)M-aanbod voor de jongere door het ondersteunen van de verschillende spelers in het STE(A)M-landschap.

Álle organisaties met interesse voor, met direct als indirecte affiniteit tot STE(A)M zijn welkom in ons uniek STE(A)M-netwerk.

Wie kan bij ons terecht?

STEAMhive richt zich tot álle organisaties met interesse voor, sympathie voor en/of affiniteit tot STEAM in buitenschoolse context. Dat gaat van jongerenorganisatie of -werking, kleine tot ervaren STEM-academies, lokale besturen, koepels voor jongerenwerking, kennisinstellingen, andere netwerkorganisaties, vereningen als bedrijven. Ons netwerk bevat een waaier aan type organisaties, omdat STEM véél meer is dan louter leuke hobby voor een kind of jongere!

(Lees hier meer over ons netwerk.)
(Ben je nog niet bekend of vertrouwd met het begrip STEAM? Je leest er meer over op onze FAQ-pagina.)

Met welke vragen kan jij bij ons terecht?

De STE(A)M-ambities als -doelen binnen jouw (jongeren)organisatie en -werking kunnen heel divers zijn. Je wil binnen je organisatie, gemeente, regio…

 • onderzoeken welke meerwaarde STE(A)M jouw jeugd- en jongerenwerking, jouw organisatie of bedrijf kan bieden.
 • STE(A)M integreren in het huidig jeugd- en jongeren activiteitenaanbod.
 • het STE(A)M-aanbod voor jeugd en jongeren verbeteren, uitbreiden, versterken.
 • het netwerk uitbreiden, gelijkgestemden vinden voor nieuwe samenwerking.
 • als erkende STEM-academie een diepgaandere expertise vergaren m.b.t. STEAM.
 • STE(A)M ondersteunen vanuit je faciliteiten, kennis, netwerk.

Wat is het doel van STEAMhive?

STEAMhive streeft samen met de andere regionale STEM-partnerschappen naar een ruimer, diverser, toegankelijk STE(A)M-aanbod voor kinderen en jongeren met het oog op talentontdekking als –ontwikkeling die alsook resulteerd bewustere keuze voor een STEM-geörienteerde professionele opleiding en carrière.

Een STEM-aanbod is een mooie alsook broodnodige aanvulling op huidig vrijetijdsaanbod voor jongeren. Muziekacademie, toneelacademie, sportclub, jeugdbeweging etc. zijn welgekende buitenschoolse actviteiten waar een muzikaal, expressief, kunstzinnig, sportief, sociaal etc. kind of jongere zijn talenten kan ontdekken en ontwikkelen. Maar wat het kind of de jongere die voeling heeft met bouwen, die aanleg heeft voor probleemoplossend denken, die graag zijn tanden bijt in een stukje electronica, die programmeren fascinerend vindt,… Hoe kan zo’n profiel zijn talenten gaan ontdekken als ontwikkelen?!

Met dit netwerk streven we samen met alle partners naar een grotere, betere STEM-geletterdheid bij huidige jeugd als maatschappij. Een vroegtijdige aanraking met STEM kan een kind helpen in zijn talentontdekking en -ontwikkeling.

Hoe gaat STEAMhive te werk?

Wij nemen in dit parternschap de leiding via een ondersteunende rol gebaseerd op onderstaande 3 pijlers:

Hoe kan STEAMhive helpen?

Wat kan STEAMhive voor jouw organisatie betekenen?  

1-op-1-aanbod

 • Intakegesprek
 • Coaching voor activiteit/werking

 

 

Aanbod voor meerdere

 • Nieuwsbrief
 • Losse workshops MaM 
 • Webinar 
 • Designathon

Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Bekijk deze pagina.

Zin om samen te werken?

 

Neem contact op