STEAMhive is één van de dertien Vlaamse STEM-partnerschappen die ondersteund worden door het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen, VLAIO. Een STEM-partnerschap is gericht op het uitbouwen van een regionaal STEM-netwerk met het oog op diverse samenwerkingen tussen de verschillende belangengroepen zijnde (potentiële) STEM-aanbieders, burgers, (lokale) besturen, bedrijven en kennisinstellingen.

STEAMhive is een initiatief vanuit MaM en IDC, de twee Howest Fablabs. Vanuit deze twee locaties focust STEAMhive zich voornamelijk op STEM-netwerkvorming in de provincie West-Vlaanderen. De faciliteiten als locatie van deze twee FabLabs  bieden de mogelijkheid tot unieke trajecten voor elke partner in ons netwerk.