STEAMhive is één van de dertien Vlaamse STEM-partnerschappen die ondersteund worden door het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen, VLAIO. Een STEM-partnerschap is gericht op het uitbouwen van een regionaal STEM-netwerk met het oog op diverse samenwerkingen tussen de verschillende belangengroepen zijnde (potentiële) STEM-aanbieders, burgers, (lokale) besturen, bedrijven en kennisinstellingen.

STEAMhive is een initiatief vanuit MaM en IDC, de twee Howest Fablabs. Vanuit deze twee locaties focust STEAMhive zich voornamelijk op STEM-netwerkvorming in de provincie West-Vlaanderen. De faciliteiten als locatie van deze twee FabLabs  bieden de mogelijkheid tot unieke trajecten voor elke partner in ons netwerk.

logo's howest ipo mam vlaio

STEAMhive is een groot, regionaal STEM-netwerk voor de vele verschillende STEM-organisaties.

Of jouw organisatie reeds actief bezig is met STEM …
óf de eerste STEM-gerichte stappen zet …
óf louter het STEM-gedachtengoed een warm hart toedraagt…

👉 Lees hier meer over ons netwerk en over de verschillende rollen binnen het netwerk.