STEAMhive richt zich tot álle organisaties met interesse voor en/of affiniteit tot STEAM in buitenschoolse context. Dat gaat van jongerenorganisatie of -werking, kleine tot ervaren STEM-academies, lokale besturen, koepels voor jongerenwerking, kennisinstellingen, andere netwerkorganisaties, vereningen als bedrijven. Ons netwerk bevat een waaier aan type organisaties, omdat STEM véél meer is dan louter leuke hobby voor een kind of jongere!

De kracht van een netwerk

Het STEAMhive netwerk bestaat er voor maar ook door de partners. Één van de centrale gedachtegangen bij STEAMhive is kennisdeling met en door partners. Elke organisatie die beroep doet op de hulp van STEAMhive kan deel uit maken van dit netwerk. Door toe te treden tot onze community draagt jouw organisatie uiteraard ook bij aan de verspreiding van STEM-techniek en knowhow.

Diversiteit troef!

De soorten, maten en ambities van onze netwerkpartners zijn heel divers. Alsnog hebben we drie grote groepen gedetecteerd o.b.v. hun (mogelijke) bijdrage tot een diverser STE(A)M-aanbod.

 1. STE(A)M-aanbieders:
  Organisaties met een STEM aanbod voor jongeren of de intentie tot het bieden van.
  Dat zijn … álle West-Vlaamse jongerenorganisaties en -werkingen, van beginnende STEM-actoren die STE(A)M willen ontdekken als exploreren tot STEM-experten die hun STE(A)M-werking willen verrijken en verdiepen. In het bijzonder gaat onze aandacht naar alle jongerenorganisaties met buitenschools activiteitenaanbod voor jongeren tussen 6 en 18 jaar en het kader errond. Omdat net zij diegene zijn die direct in contact staan met de jongere, bewust als onbewust vandaag reeds bezig zijn met STE(A)M.
 2. STE(A)M-katalysator:
  Organisaties die door structurele, financiële ondersteuning STEM-activiteiten mede mogelijk maken voor de STEM-aanbieders.
  Dat zijn … alle lokale besturen, koepels, kennisinstellingen, netwerkorganisaties, verenigingen, bedrijven… die het STE(A)M-verhaal mogelijk maken en faciliteren d.m.v. kennisbijdrage, netwerk en (financiële als infrastructurele) ondersteuning voor de STEAM-aanbieders
 3. STE(A)M-Sympathisant:
  Organisaties die het belang van STE(A)M erkennen, indirect STEM-betrokkenheid hebben maar hier zelf niet actief mee bezig zijn met een STEM-aanbod.
  Dat zijn … lokale bedrijven, organisaties, vrijwilligers ed. die het STE(A)M-concept genegen zijn en waar mogelijk graag hun steentje willen bijdragen.

STEM-landschap van STEAM-hive

Benieuwd naar welke organisaties zoal in ons netwerk zitten?  Bekijk de kaart hier.

Partnernetwerk STEAMhive

Deel uit maken van ons netwerk?

Neem contact op met STEAMhive!

STEAMhive is een VLAIO STEM-partnerschap

STEAMhive is één van de dertien Vlaamse STEM-partnerschappen die ondersteund worden door VLAIO. Een STEM-partnerschap is gericht op het uitbouwen van een regionaal netwerk met het oog op diverse samenwerkingen tussen de verschillende belangengroepen zijnde (potentiële) STEM-aanbieders, burgers, (lokale) besturen, bedrijven en kennisinstellingen.

STEAMhive is een initiatief vanuit MaM en IDC, de twee Fablabs van Howest en focust voornamelijk op netwerkvorming in de provincie West-Vlaanderen.

Ook de nauwe samenwerking met de Mind-and-Makerspace levert hier een grote meerwaarde.
Of je nu al actief bezig bent met STEM activiteiten of niet, STEAMhive is er voor élk niveau. Hieronder vind je een greep uit ons netwerk terug. Wil je zelf ook deel uitmaken van dit netwerk? Neem contact op met STEAMhive en we bekijken samen hoe dat in zijn werk kan gaan.