Diversiteit troef! STEM-rollen binnen het STEAMhive netwerk

Ben je nu een jongerenorganisatie, inrichter van kinderkampen, een gemeente, een bedrijf, een school,… Het type, de grootte en de eigenheid van jouw organisatie bepalen mee de beweegredenen om een bijdrage leveren tot het STE(A)M-aanbod voor de jongere. Op basis van mogelijke inputs voor een rijker, diverser, toegankelijker STEM-aanbod, werkt STEAMhive met 4 grote STEM-rollen die een partnerorganisaties van het netwerk kan opnemen.

Organisatie met een bestaand STEM- aanbod voor jongeren of de intentie tot het bieden van STEM-activiteiten.
Dat zijn … álle West-Vlaamse jongerenorganisaties en -werkingen gaande van beginnende STEM-actoren die STE(A)M willen ontdekken als exploreren tot STEM-experten die hun STE(A)M-werking willen verrijken en verdiepen. In het bijzonder gaat onze aandacht naar alle jongerenorganisaties met buitenschools activiteitenaanbod voor jongeren tussen 6 en 18 jaar en het kader errond omdat net zij diegene zijn die direct in contact staan met de jongere, bewust als onbewust vandaag reeds bezig zijn met STE(A)M.

Organisaties die door inhoudelijke, structurele, financiële ondersteuning STEM-activiteiten mede mogelijk maken voor de STEM-aanbieders.
Dat zijn … alle lokale besturen, koepels, kennisinstellingen, netwerkorganisaties, verenigingen, bedrijven… die het STE(A)M-verhaal mogelijk maken en faciliteren d.m.v. kennisbijdrage, netwerk en (financiële als infrastructurele) ondersteuning voor de STEAM-aanbieders

Organisaties die het belang van STE(A)M erkennen, indirect STEM-betrokkenheid hebben maar hier zelf niet actief mee bezig zijn met een STEM-aanbod.
Dat zijn … lokale bedrijven, organisaties, vrijwilligers ed. die het STE(A)M-concept genegen zijn en waar mogelijk graag hun steentje willen bijdragen.

STEAMhive richt zich tot álle organisaties met interesse voor, sympathie voor en/of affiniteit tot STEAM in buitenschoolse context. Dat gaat van

  • jongerenorganisatie of -werking,
  • kleine tot ervaren STEM-academies,
  • lokale besturen,
  • koepels voor jongerenwerking,
  • kennisinstellingen,
  • andere netwerkorganisaties, verenigingen als bedrijven.

Ons netwerk bevat een waaier aan type organisaties, omdat STEM véél meer is dan louter leuke hobby voor de jongere!

Benieuwd naar wat jouw STEM-rol is?

Wat zijn jouw STEM-ambities en -doelen?
Ga na in onderstaande flowchart wat jouw STEM-rol kan zijn…

De kracht van een netwerk

Het STEAMhive netwerk bestaat er voor maar ook door de partners. Eén van de centrale gedachtegangen bij STEAMhive is kennisdeling mét en dóór partners. Door toe te treden tot onze STEM-community draagt jouw organisatie uiteraard ook bij aan de verspreiding van STEM-didactiek, -toegankelijkheid, -techniek en knowhow.

Wil je deel uitmaken van het STEAMhive-netwerk?

 

Neem contact op met STEAMhive-medewerker!