Hoe gaat STEAMhive om met jouw gegevens?

Wij bewaren jouw gegevens intern wanneer je je inschrijft voor de nieuwsbrief of contact met ons opneemt. De gegevens die je verstrekt worden op strikt vertrouwelijke basis behandeld. Je informatie wordt onder geen enkele voorwaarde doorgegeven aan derden tenzij je ons hiervoor uitdrukkelijk de toestemming geeft. Wanneer je niet langer communicatie van ons wenst te ontvangen kan je ten allen tijde uitschrijven op onze nieuwsbrieven.

STEAMhive verbindt zich ertoe de Europese Verordening 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de hierop aansluitende Belgische wetgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens na te leven.

Binnen Howest is de verwerking van persoonlijke gegevens geregeld in de privacy policy, dewelke beschikbaar is op de website: https://www.howest.be/nl/privacy-and-copyrights

De verantwoordelijke van deze verwerking van persoonsgegevens is Howest, met hoofdzetel te Marksesteenweg 58, 8500 Kortrijk en telefoonnummer +32 56 241290. Onze andere adressen en telefoonnummers vind je op onze website https://www.howest.be. Indien je vragen hebt over deze privacyverklaring kan je steeds contact met ons opnemen.

De Functionaris voor Gegevensbescherming (Data Protection Officer) van Howest bereik je best via email: mailto:privacy@howest.be.