FAQ - STEAMhive

👉 Hoe word je partner van het STEAMhive netwerk? Welke rol kan ik opnemen binnen het netwerk?
Binnen het netwerk focussen we ons niet louter op de (wordende) STEM-academies. Er is er ook een belangrijke rol weggelegd voor jeugdwerkingen en – diensten, voor lokale besturen, voor bedrijven en voor kennisinstellingen. We hebben drie grote rollen gedefinieerd nl. STEM-aanbieder, STEM-versneller, STEM-sympathisant. Neem contact op met ons en we zoeken graag samen met jou uit welke rol(len) je kan opnemen binnen ons netwerk!

👉 Hoe kan STEAMhive jou ondersteunen?
#Inspireren
Wij inspireren jou op organisatorisch vlak. STEAMhive denkt na over hoe STEAM (nog meer) geĂŻntegreerd kan worden in uw organisatie.
#Ondersteunen 
STEAMhive zorgt voor organisatorische- en infrastructurele ondersteuning. Wij organiseren niet voor organisaties, maar met organisaties. STEAMhive figureert als facilitator in het STEAM-verhaal van jouw organisatie. Naast onze eigen organisatie, introduceren wij onze partners ook in het brede netwerk van organisaties die STEAM-activiteiten bewerkstelligen.
#Informeren
STEM-activiteiten vereisen soms een specifieke didactiek of expertise, die delen wij graag met ons netwerk en partners.
Onze expertise gaat verder dan enkel STE(A)M-didactiek maar focust des te meer op instructional design, educatieve technologie, coachende vaardigheden en communicatie naar verschillende doelgroepen.

👉 Heeft STEAMhive fysieke locaties?
STEAMhive heeft een nauwe samenwerking met Mind- and Makerspace Brugge (MaM) en The Enterprise

👉 Hoe is STEAMhive gelinkt met Howest, de Mind-and-Makerspace en The Enterprise?
Howest is een hogeschool met een waaier aan bacheloropleidingen, postgraduaten, microdegrees en navormingen. Het STEAMhive-project wordt geleid door Howest-onderzoekers die werken vanuit de MaM en The Enterprise, de twee Fablabs binnen Howest.

👉 Heeft Howest ook een STEM-academie?
De Wetenschapsacademie van Howest is een erkende STEM-academie. Jaarlijks worden er tijdens de schoolvakanties in Brugge als Kortrijk workshopreeksen aangeboden voor kinderen. Daarnaast worden ook externe STEM-academies binnen de Howest-faciliteiten ingericht zoals De Jonge Makersclub, Coderdojo, FabZero.
Wetenschapsacademie @ Brugge | Wetenschapsacademie @ Kortrijk | STEM@MAM

FAQ - Algemeen

Waarvoor staat het letterwoord STE(a)M?
Het letterwoord STEAM is een Engels acroniem dat staat voor

  • Science
  • Technology
  • Engineering
  • Arts
  • Mathematics

Wat is STE(A)M?
Met STEAM stimuleer je de ontwikkeling van wetenschappelijk denken en werken. STE(A)M draagt bij aan een hoger doel, namelijk jongeren stimuleren om voor wetenschappelijke, technische, technologische en wiskundige opleidingen en beroepen te kiezen.
(Lees hier meer over in het STEM-actieplan)

Wat is het verschil tussen STEM en STEAM?
In eerste instantie is STEM ontstaan, in een later stadium werd hier ‘arts’ aan toegevoegd. Dit gebeurde omdat men ervan uit gaat dat technische vakken en creatieve expressie ook hand in hand gaan.

Waarom is STEM of STEAM interessant voor kinderen en jongeren?
Kinderen en jongeren warm maken voor wetenschap & techniek opent perspectieven voor nieuwe talenten en interesses.Deze talentontwikkeling kan ervoor zorgen dat kinderen en jongeren in een latere studiekeuze bewust kiezen voor een STEM-toekomst!

Waarom is het als organisatie belangrijk om STEM of STEAM aan te bieden?
Wanneer je als organisatie bijdraagt aan het STEM verhaal, werk je mee aan een groter doel. Je geeft als organisatie kinderen en jongeren de kans om te experimenteren met wetenschap en techniek. Dat draagt bij aan een overkoepelende maatschappelijke doelstelling. Enerzijds meer jongeren die kiezen voor studierichtingen in STEM en later invulling van STEM-beroepen. Anderzijds streef je als STEM-academie mee naar een hoger STEM-kennisniveau bij de gemiddelde burger.

Is STEAM iets voor mijn organisatie?
Wanneer je als organisatie buitenschools aanbod organiseert, kan het interessant zijn om STEAM te verwerken in je aanbod.Bekijk het aanbod van STEAMhive om te bepalen of wij iets voor jou kunnen betekenen.

Wat is een goede STEM-activiteit?

Stemactiviteiten…
…Hebben een focus op prikkeling of verdieping van STEM
…Hebben een informeel leerkarakter
…Spelen in op ontwerpend en onderzoekend leren
…Stimuleren de 21ste eeuwse vaardigheden
…Streven naar een geĂŻntegreerde STEM aanpak
…Vormen een leertraject
…Geven inzichten in de relevantie van STEM op zich en voor de maatschappij

Wat is een STEM traject?

Wat is een STEM-academie?
STEM-academies stimuleren 21e-eeuwse vaardigheden. Deze talentontwikkeling moet er ook voor zorgen dat kinderen en jongeren in een latere studiekeuze bewust kiezen voor een STEM-toekomst.

Een STEM-academie…
geeft kansen om rond STEM te creëren, te ervaren, te leren en samen te werken.
heeft als doel curiositeit en zin naar meer aan te wakkeren.
Het label van STEM-academie wordt toegekend door VLAIO.

Hoe kan een organisatie STEM-academie worden?
De STEM-academie
moet een expertise hebben in STEM disciplines en didactiek.
heeft een open aanbod met een leertraject.
staat open voor iedereen.
communiceert zijn activiteiten op een afgesproken platform.

Officiële erkenning kan aangevraagd worden via deze link

Welke STEM-academies bestaan er allemaal?
Een overzicht van de STEM-academies kan je hier terugvinden.

Wat is een STEM-partnerschap?
Een organisatie die overheidssteun krijgt om boeiende, buitenschoolse STEM-activiteiten te organiseren voor kinderen en jongeren. 

Hoe kan ik STEM-subsidies krijgen voor een activiteit?