STEAMhive pijlers

STEAMhive streeft naar een ruimer, diverser, toegankelijk STE(A)M-aanbod in de vrije tijd voor de jongeren. We doen dit ons te richten op alle mogelijke stakeholders in het buitenschools STEM-landschap. We bieden een netwerk aan van gelijkgeSTEMden.

STEAMhive leidt het partnerschap via een ondersteunende, adviserende en coachende rol rond alles wat STEM-kennis, STEM-didactiek en STEM-vaardigheden betreft! De STEAMhive acties zin gebaseerd op de drie grote pijler:

 1. informeren
 2. inspireren
 3. faciliteren

STEAMhive stuurt aan op verzelfstandiging en het connecteren van de partners.

STEAMhive aanbod

Het STEAMhive-aanbod kan zowel een 1-op-1 ondersteuning zijn als een een aanbod voor gemeenschappelijke noden die we detecteren in het netwerk.

1-op-1-aanbod

 • Intakegesprek
 • Coaching rond een STEM-activiteit
 • Coaching voor een STEM-traject
 • Coaching rond algemene STEM-werking

 

 

Aanbod voor meerdere

 • Nieuwsbrief
 • Losse workshops MaM 
 • Webinar 
 • Designathon
  (Bekijk hier een voorbeeld van de designathon in Kortrijk)
 • Train-the-trainer voor begeleiders van een STEM-activiteit
 • Contentdeling

Benieuwd?

Benieuwd hoe STEAMhive jouw organisatie naar een (nog) hoger STEAM-level kan tillen? We zoeken het graag samen met jou samen uit!

Neem contact op met STEAMhive

STEAMhive richt zich tot alle organisaties met interesse of affiniteit tot een STEAM-aanbod in een buitenschoolse context voor jongeren tussen 6 en 18 jaar.

Of je nu een jeugdbeweging bent, een organisatie uit de culturele sector, een bedrijf, een (leef)school, … Wij werken samen met jouw organisatie aan een (nieuw) STE(A)M aanbod.

👉 Ben je nog niet bekend met STEAM? Je leest er meer over op onze FAQ pagina.
👉 Klik hier als je meer wil weten over welke organisaties reeds in ons netwerk zitten.